Kudosten tasainen kireys on suuri etu:

  •  optimaalinen paperinlaatu ja tuotanto
  • Saavutetaan maksimaalinen kudosten käyttöikä
  • vältetään ylikiristystä ja telavaurioita
  • kuivaustehokkuus paranee
  • vältetään katkoja
  • vältetään vetotelan luistoa


Kiristimistä on olemassa kaksi perustyyppiä:

  • Radiaalikiristintä käytetään usein viiraosalla tilanahtauden vuoksi
  • Lineaarimallia siitä eteenpäin


Yksinkertaisin tapa ohjata kiristintä on manuaalinen säätö jolloin käytetään vain nappia ohjaamaan kiristintä.
Itse kireys on tarkastettava manuaalisesti.

Automaattisessa säädössä kireys mitataan kuormitusanturilla.
Tieto siirretään paperikoneen ohjausjärjestelmään joka ohjaa kiristintä.

www.ibs-ppg.com

Yhteydenotot

Yhteydenotto- lomake

Banmark Oy
Kisällintie 13, 01730 Vantaa
Puh. +358 (0)9-4765 0350
banmark@banmark.fi
Member of Transmeri Group
Copyright © Banmark Oy
All Rights Reserved